Em có con main dell đồng bộ chỉ có rãnh 8 pin và rãnh 4 pin. Con nguồn cũ của nó chỉ cho ra 2 dây cắm, một 8pin và một 4pin. Giờ em muốn thay nguồn 24pin dùng cho main này có được không ạ?