Khi có đánh giá xếp hạng sao của khách hàng, bạn cần vào seller center để phản hồi khách tạo ấn tượng với khách hàng, bạn làm điều này nếu thi thoảng có 1 vài đơn hàng nhưng có nhiều đơn hàng thì làm...