Sau đây là những lưu ý khi các bạn nộp đơn ứng tuyển MOD của DDTH.com

- Phải có tối thiểu trên 150 bài viết.
- Phải có lịch sử đóng góp tốt trên diễn đàn ( sẽ được admin review khi ứng tuyển)
-...