A-Level, Advanced Level, hay cụ thể hơn GCEA level là viết tắt của General Certificate of Education Advanced Level. A-level là chương trình đào tạo bậc phổ thông nổi tiếng hàng đầu trên thế giới,...