Giám Đốc Sản Xuất Toàn Diện (CPO) - người lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, không chỉ đảm nhận toàn bộ quy trình sản xuất mà còn định hình chiến lược, phát triển và tiếp thị sản phẩm. Tính...