Trường hợp thứ nhất là đã có danh sách các mặt hàng cần mua trong đầu và họ sẽ tự chọn lựa những sản phẩm cần thiết.

Trường hợp thứ hai là người đi mua ngẫu hứng, đi dạo và đột nhiên bị cửa hàng...