Brochure là một ấn phẩm quảng cáo được rất nhiều các công ty sử dụng để giới thiệu sản phẩm dịch vụ của mình, đặc biết brochure sử dụng nhiều nhất là brochure gấp 3, nó rất tiện lợi và nhỏ gọn rất...