công nhận excel có nhiều tính năng thật, mỗi ứng dụng ra đời đều có những chức năng khác nhau