bài viết dài chi tiết quá, cảm ơn b nhiều nhưng mình chia sẻ thật là giờ có rất nhiều công cụ chuyên dụng để quản lý bán hàng dễ sử dụng hơn nhiều và chi phí cũng rẻ. b có thể tìm kiếm tới các ứng...