Toàn card khủng rẻ nhất cũng phải là 3 triệu con khủng hơn thì phải chục triệu giờ thì chưa có tiền để mua :) Vào xem cho biết thôi