http://voz.vn/wp-content/uploads/2010/11/AMD-Radeon-Logo.png

Thời gian gần đây nếu liên lạc với AMD về các sản phẩm sắp ra mắt của họ, bạn sẽ thấy hãng này chỉ toàn loanh quanh với bầy chip APU....