Èo ôi. Topic tháng 5 không nổi 2 trang. 2 năm về trước rần rần cỡ 20 trang á