Công nhận là nếu team mạnh hoặc có tiền thì còn chơi được chứ 1 mình kham khó lắm. Spin thì ko rõ như nào

- - - Updated - - -

Công nhận là nếu team mạnh hoặc có tiền thì còn chơi được chứ 1...