phải trùng tên mới rút dc nhé, ko thì nhờ người bán cũ rút hộ, tất nhiên giao dịch trung gian, ko thì hình như 60 ngày ko ai nhận thì tiền lại trả về adsen thì phải, và bạn đổi lại tên người nhận...