Mình đang học khóa android doanh nghiệp 15 tại NIIT-ICT Hà Nội. Lớp 16 hình như mở trong tháng 7 đấy bạn. Chương trình rất tốt với các project thực tế. Bạn hỏi chị Ngân để biết thêm thông tin khóa...