Mình mong muốn trở thành một chuyên viên lập trình game nhưng khi đến các trung tâm dạy lập trình game thì người ta bảo là do không đủ số lượng học viên đăng kí nên không mở lớp được nên mình quyết...