Nghề này chỉ phù hợp với con trai thôi, chứ con gái học vất vả lắm