Việc nuôi nhiều tài khoản Facebook trên máy tính thường bị checkpoint vì Facebook dễ phát hiện sai phạm. Nhưng nếu nuôi nick trên điện thoại thì việc checkpoint sẽ rất ít xảy ra vì giống người dùng...