Máy KTS thì nên mua loại nào nhỉ mọi người? Mình đang dùng thẻ 2GB thấy ít quá muốn đổi lên 8GB có được ko? Tư vấn giúp mình với :D