túm lại là vẫn chưa có thông báo chính thức, coi bộ chìm xuồng rùi, để lâu cho dư luậ n ngụi lạnh luôn. CHiến thuật này coi bộ hay àh