Dùng cái DirectDrawSurface có sài được ba cái hiệu ứng Blending không nhỉ? Trường hợp không có thì chỉ cho tui xíu xíu cách lập trình cái hiệu ứng đó với nhá. Hay một manh mối gì đó càng tốt.