Để coi xem nhà ta giải quyết vụ này thế nào, mong mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách hợp tình hợp lý, đúng người đúng tội, ko nên đổ hết nên đầu một cá nhân hay tổ chức.