Giờ làm site rao vặt nên làm bằng mã nguồn nào tốt nhất vậy các bác, load nhẹ ít tốn data, ít lỗi
Xenforo hay bị lỗi kết nối MySQL phải vào repair table hoài chán quá
bác nào có code rao vặt giống...