Lý do mình làm khóa học miễn phí này:
Đi làm nghề lập trình được vài năm. Tự dưng thấy mấy ông thầy mình ngày xưa cứ dạy cho học trò nhập môn lập trình bằng cách vẽ lưu đồ thuật toán ra giấy làm đầu...