Chữ hơi bé. hơn nũa theo mình thấy từ đầu đến cuối không có gì nổi bật. hơi dễ gây chán mắt. (Do website bạn hơn dài)
Nên rõ ràng hơn về bố cục bạn nhé.
Nhưng được là có chút hiệu ứng.
Bạn thông...