web load chậm kinh khủng bạn ơi, nên kiểm tra lại máy chủ hay giao diện nặng quá ko,