xin chào. mình ko thuộc dân cntt nhưng mà trên lớp có cái đồ án tin học extract file AVI thành các frame riêng biệt(ngôn ngữ C), mình có tìm hiểu nhưng chưa có j` nhiều, cho mình hỏi về cái thư viện...