Có thể nói rõ hơn về con trỏ giúp mình với,câu hỏi số 2,3 của VCQ mình không hiểu lắm.Trả lời giúp mình nha. Cám ơn nhiu.