Tìm kiếm:

Type: Posts; User: langquen0011; Keyword(s):

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.11 giây.

  1. upsieutoc. com/image/c5aCRE

    upsieutoc. com/image/c5aCRE
  2. Lấy thông tin hàng được xóa, sửa trong AspxGridview, asp.net c#

    Mình đang làm bài tập viết trang web upload và download phần mềm
    trong phần quản lí phần mềm mình có cái aspxgridview như vậy đề quản lí
    mình muốn khi nhấn vào cái nút delete đấy thì nó vừa xóa...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2