CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ I-GLOBE
Trưởng phòng Kỹ thuật điện tử Viễn thông- CNTT
** MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Nghiên cứu,tư vấn và triển khai các giải pháp công nghệ liên quan đến hoạt...