Các bạn hẳn đã nghe nói đến bài test tiếng Anh PTE của Pearson. Pearson có 1 version ngắn hơn PTE gọi là Versant test, dùng để test tiếng Anh trên máy tính, bảng điểm số có sau khi làm bài. Bài test...