Các bác trong diễn đàn này có ai đã có một hoặc nhiều hơn một chứng chỉ tin học được liệt kê trong danh sách dưới đây không?

1/Chứng chỉ Certified Data Professional (CDP)
2/Chứng chỉ Certified...