Xin chào các bạn

Mình có 1 app Android, giờ muốn thuê 1 bạn chuyển cái app này sang Windows phone.

https://play.google.com/store/apps/details?id=mmoljl.playnlearnsdk

Ai làm được thì comment...