Tình hình là con G7 của em bị khóa xung rất thấp, máy chậm hơn khi tháo sạc, cắm vào thì ngon ngay. Các bác có ai biết cách fix không chỉ em với ạ, hay là bản chất máy nó như thế rồi?