An Giang là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, trong đó lúa là cây trồng chủ lực. Kinh doanh vật tư nông nghiệp là một ngành mang lại nguồn thu nhập ổn định, khi mà cây lúa cần rất nhiều dưỡng...