có những người nào đã từng có cơ hội đến có quốc gia Singapore hoặc thậm chi là chưa có cơ hội ghé qua thì hình ảnh ba tòa nhà đỡ 1 chiếc tàu hay tượng sư tử cá phun nước xuống biển đã ko còn xa lạ...