Mỗi quốc gia đều với 1 y phục riêng cho mình sở hữu đậm nét văn hóa và truyền thống đặc thù cho con người của quốc gia đó. Ví như Việt Nam có Áo Dài, Hàn Quốc sở hữu Hanbok, Nhật Bản có Kimono thì...