Quảng cáo google là hình thức khi người dùng truy vấn tìm kiếm các từ khóa liên quan tới sản phẩm, dịch vụ của bạn trên Google, thì website của bạn được xuất hiện ở vị trí liên kết được tài trợ.
...