Hi mình nâng cấp ram cho con Lap mà khi gắn vào win khởi động màn hình xanh. Không Boot được USB luôn là sao mọi người. Vào Bois thì thấy nhận đủ 8Gb. Thay lại cây cũ thì xài bt.