Mình đang học CNTT năm 3 của ĐH , giờ muốn hướng theo ngàng Quản Trị Mạng.
Thấy các anh lớn tuổi ở nhà bảo quản trị mạng thì học CCNA đầu tiên rồi tiếp đến là CCNP.
Lên mạng search thì thấy cũng...