Windows Security (trước kia là Windows Defender) là phần mềm bảo vệ máy tính mặc định của Windows. Hiện nay, nó được trang bị cũng khá mạnh và update liên tục, nên mình thường sử dụng nó mà không...