Các bạn cho mình hỏi, khi khởi động, máy mình cứ bị xuất hiện cái thông báo "can not load the pkcs#11 library".
Máy được bàn giao lại nên không biết sao lại xuất hiện nữa hic.
Có cách nào để bỏ cái...