Demo: page chấm tienichbanhang chấm com

Hệ Thống Tự Động Đăng Bài ,lấy bài video từ page và group khác về đăng lại lên page và trang cá nhân của mình

Bạn nào hứng thú với code trên SMS liên hệ...