Hiện tại, Công ty VNIT-CS đang cung cấp tài liệu miễn phí đào tạo chứng chỉ Cisco & Microsoft.
Công ty VNIT-CS là đối tác tư vấn & đào tạo của Cisco: Cisco Learning Partner & Microsoft Learning...