B ơi cho m hỏi bên này có lớp dành cho ng đang đi làm ko bạn???
m đi làm rồi nhưng vốn tiếng anh hơi kém hơn nữa cũng muốn cải thiện giao tiếp để nếu có hội cũng mong thăng tiến trong công việc.