Giờ trung tâm tiếng anh nhiều lắm, bạn cứ liệt kê ra những nơi giới thiệu rồi bỏ thời gian đi tìm hiểu xem sao. À có chỗ được test đầu vào miễn phí thì bạn nên test thử để biết khả năng đang ở đâu và...