Học cái gì cũng vậy, cần mục tiêu để phấn đấu, học cho mình nên học mọi lúc mọi nơi và mọi lứa tuổi, học càng giỏi càng tốt và học sao để sử dụng được chứ đừng học kiểu đối phó để qua môn. Học tiếng...