Ưu đãi cực khủng, đi ngay tháng 𝟎𝟑 này để được giảm ngay 𝟓𝟎% giá vé, không chỉ còn 𝟏𝟐𝟓🅺, mà tất cả trẻ em dưới 𝟏.𝟑🅼 sẽ được hoàn toàn 🅵🆁🅴🅴, ngoài ra các bạn còn tận hưởng hàng loạt dịch vụ miễn phí:...