Mình cũng đang đau đầu khi chọn 1 ổ cứng di động để lưu trữ giữ liệu không biết nên chọn loại nào cho tốt?