Nếu không quan tâm lắm đến tiền bạn nên chọn cách 1.

Lý do: các box 2.5" nếu bạn mua loại không tốt thì cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là các loại rẻ tiền. Ở chỗ tôi 70 80 ngàn VN cũng có thể mua được...